Laurens: Ik ben gegroeid als mens en als professional

Ascending People heeft ervoor gezorgd dat ik ben gegroeid, niet alleen als professional, maar vooral ook als mens. Door de diversiteit in trainingen en de ervaringsdeskundigen waarmee ik in contact ben gekomen, heb ik een beter beeld gekrgen van hoe organisaties in het groter geheel functioneren. Het gaf mij een breder perspectief. De diverse modules hebben mij handvaten gegeven om mijn skills te verbeteren. Door de individuele coaching heb ik mijzelf vooral beter leren kennen. De eerlijkheid en directheid waarmee dat gepaard ging was soms best confronterend, maar des te leerzamer voor mijzelf. Door Ascending people heb ik een mooie verkennende start in mijn carrière mogen maken en ben ik als mens gegroeid.

Laurens Olde Riekerink